ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

.AMR (Adaptive Multi-Rate)  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
A+ (A-plus) 25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
A2DP  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
AAAA Record 05.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
AAC  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Access Control List (ACL) 05.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Accessibility  17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
accessory  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
account  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Accounting period 29.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
ACCSQ  11.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
Acrobat  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
active matrix  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Active Server Page  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
active window 31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Activity 29.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
add-on program  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
address  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Address Book  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Admin  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Adobe Acrobat Reader  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
ADSL  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
AEC 17.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
Affiliate Marketing 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Aggregation 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
AGP (Accelerated Graphic Ports)  05.03.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Airplane Mode/Flight Mode 31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
AJAX 04.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Alias 05.03.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Alignment  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
All-in-One (AIO) PC  30.09.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)
alphanumeric characters  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Analog  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
analog display  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
analog-to-digital converter  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Analysis  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
animation  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
antivirus  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
any key  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
API 21.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
API : Application Programming Interface 20.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
APSC (ASEAN Political-Security Community) 13.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
ARP  30.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Array  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
ASCC (ASEAN Socio-cultural Community) 13.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
ASCII 04.02.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
attached file 31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Audit trail 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Auth-Info Code 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Authenticate 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
authentication  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Authentication 14.08.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Authorization 14.08.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
auto answer  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
auto dial  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Autorun 12.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
AV IN – OUT AV  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Availability (see service level agreement) 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) 18.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)