ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  05.03.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

AGP (Accelerated Graphic Ports)

AGP (Accelerated Graphic Ports) เป็นข้อกำหนดของอินเตอร์เฟซ บนแฟลตฟอร์ม ของบัส ซึ่งมีสมรรถนะทางด้านกราฟฟิกสูง เพื่อทำให้สามารถแสดงภาพกราฟฟิก 3 มิติ ได้รวดเร็วบน เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น ภาพจาก Web Site หรือ ซีดี-รอม ทำให้ การแสดงภาพบนจอภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เร็วและเรียบกว่า

ตัวอินเตอร์เฟซ จะใช้ RAM เพื่อ Refresh ภาพบนจอและสนับสนุน Texture mapping, Z-buffering และ alpha blending ซึ่งต้องการภาพกราฟฟิก 3 มิติ การใช้หน่วยจำหลัก (VDO AGP) เป็นแบบไดนามิค หมายความว่า เมื่อไม่ได้ใช้ Accelerated Graphic หน่วยความจำหลักจะได้รับการ ใช้โดยระบบปฏิบัติการ หรือการประยุกต์อื่นๆ

Intel เป็นผู้นำในการพัฒนา โดยเริ่มนำ AGP มาใช้กับ Chipset กับไมโครโพรเซสเซอร์ รุ่น Pentium II รวมถึง ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นใหม่ ๆ ของ Intel ซึ่ง AGP ได้รับการออกแบบให้ ทำงานกับ AGP chipset โดย Intel กล่าวว่า หน่วย floating point และแคชที่เร็วกว่า ทำให้ Pentium สามารถยกระดับการประยุกต์ด้านกราฟฟิก 3 มิติ

http://www.lib.ru.ac.th/