ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

3CCD  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Cable 12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Cabling 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Cache  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
cache memory 12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
CAdES 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Cakewalk 12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
call barring 12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Captive portal 25.03.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Capture 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Careware, charityware, helpware หรือ goodware  06.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Cascading Style Sheets 27.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
ccTLD 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Centralize Authentication 06.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Chain of custody 11.06.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 19.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Character Encoding 04.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
chip  04.02.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
CIO/CEO  23.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Cipher 11.06.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
cipher text 20.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
CISO 18.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
CMMI 17.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Code Division Multiple Access (CDMA) 24.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Codec 28.02.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Cold Site  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Commercialware 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Compliance 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Conficker  17.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Confidentiality 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Configuration management 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Contactless Card 10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Control risk 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
convergence 10.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Corporate Identity 30.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Corporate Image 12.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Crippleware 06.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
critical infrastructure 03.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Critical IT Infrastructure 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
CRM System 29.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
Cryptography 04.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
cryptosystem 02.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
CSS 04.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Customer  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Customer Relationship Management 10.03.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Cyclic Redundancy Check (CRC) 11.06.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)