ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  29.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Accounting period

งวดบัญชีหรือช่วงเวลารอบหนึ่งในการคำนวนงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา การคำนวณด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งโดยปกติ กำหนดรอบระยะเวลา 1 ปี

[1] accounting period, university system of Georgia (http://www.usg.edu/business_procedures_manual/section1/C1050)