ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Affiliate Marketing

การจัดทำโฆษณาของบริษัท โดยผ่านทางตัวแทนโฆษณา ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำโฆษณานี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเห็นโฆษณาและดำเนินธุรกรรมกับทางเว็บไซต์ของบริษัท เช่นการซื้อสินค้า เป็นต้น