ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

RAID 0 06.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
RAID 1 06.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
RAID 5 06.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Rainbow Table 04.04.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
RDF(Resource Description framework) 15.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
Real Time Gross Settlement (RTGS) 05.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
Record 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Relational Database 27.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Reliability 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Requirements analysis 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Responsive Web Design 27.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
Retention Period 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
RFC 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Robustness 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Rogue Access point 21.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
ROID 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Role-Based Access Control 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
RPO  30.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
RSA 10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
RTO  30.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Rustock 17.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)