ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  05.03.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Alias

โดยทั่วไป ในฐานะคำนาม alias เป็นชื่อตัวเลือกของบางคนหรือบางสิ่ง ในด้านวรรณกรรม “นามปากกา” เป็น alias สำหรับชื่อจริงของผู้เขียน คำนามนี้มาจากคำกริยาวิเศษในภาษาลาติน หมายความ “อีกสิ่งหนึ่ง” และโดยการขยาย “รู้จักในอีกสิ่งหนึ่ง” และความหมายหลังยังคงใช้ในภาษาอังกฤษ เช่น คล๊าก เค้นต์ มี alias คือ ซูปเปอร์แมน ในเทคโนโลยีสารสนเทศ คำนามนี้มีการใช้ต่างกัน 2 ชนิด
1. ในบางระบบปฏิบัติการและภาษาโปรแกรม alias เป็นทางเลือกและปกติเข้าใจได้ง่ายกว่าหรือชื่อสำคัญกว่าสำหรับการระบุอ๊อบเจคข้อมูล อ็อบเจคข้อมูลสามารถได้รับการกำหนดครั้งหนึ่งและต่อมาผู้เขียนโปรแกรมสามารถกำหนด alias เทียบเท่าอีกหนึ่งหรือมากกว่าที่จะอ้างถึงอ๊อบเจคข้อมูลนั้น ในบางภาษา สิ่งนี้เรียกว่าคำสั่ง “equate”
2. ในระบบปฏิบัติ Macintosh, alias คือ desktop icon สำหรับโปรแกรมเฉพาะหรืออ๊อบเจคข้อมูล

http://www.lib.ru.ac.th/