ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

any key

ปุ่มใด ๆบนแป้นพิมพ์ โดยมากมักจะเป็นกลุ่ม Enter หรือแคร่ยาว (Spacebar) โปรแกรมเมอร์มักใช้คำว่า “ ปุ่มใด ๆ any key” เพื่อให้คุณทำงานได้ง่ายเข้า
[ที่มา : www.gooab.net]