ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Array

อาร์เรย์, แถวลำดับ, ชุดข้อมูลชนิดเดียวกัน (ตัวเลข, ตัวหนังสือ, หรือ สตริง อย่างใดอย่างหนึ่ง)ค่าหลายๆ ค่าเก็บในตัวแปรเดียวกัน และหมายเลขประจำตำแหน่งในอาร์เรย์อ้างถึงค่าต่างๆแต่การกำหนดตัวแปรอาจต่างกันไปตามภาษาที่ใช้งาน
[ที่มา : www.gooab.net]