ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

AV IN – OUT AV

ย่อมาจาก Audio and Video และ AV IN-OUT ก็คือช่องสำหรับต่อสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ดิจิตอลต่าง ๆ เข้ากับโทรศัพท์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในการรับชมไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอจากโทรทัศน์
[ที่มา : www.gooab.net]