ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G |  H  | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

H

HaaS (Hardware as a Service)  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
HMAC-Based One-Time Password Algorithm (HOTP) 15.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Honey pot 30.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Hot Site 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Hot Spare Disk  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Hot Swap Disk  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
HRM System 29.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
HSM - Hardware Security Module 10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)