ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDContact Address

Thailand National Root Certification Authority
โครงการภายใต้กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร: +66 0 2123 1234 โทรสาร: +66 0 2123 1200
โปรดติดต่อเราเพื่อรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการ NRCA ได้ที่ [email protected]