ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

A2DP

(Advanced Audio Distribution Profile) คือ Profile อีกรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยี Bluetooth ที่พัฒนาและออกแบบมาเพื่อส่งข้อมูลเสียงในแบบสเตอริโอ ดังนั้นหากหูฟัง Bluetooth รุ่นใดมีเขียนบอกว่ารองรับ A2DP ก็หมายความว่าหูฟัง Bluetooth นั้นสามารถรองรับการฟังเพลงแบบสเตอริโอ ซึ่งหูฟังวปกติเสียงจะออกมาเป็นเสียงโมโน ซึ่งทำให้เสียงเหมือนกันทั้งสองข้างไม่มีการแยกเสียงใดๆทำให้มิติอรรถรสในการฟังเพลงหมดไปอย่างชัดเจน
[ที่มา : วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com]