ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

active matrix

จอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก ที่ใช้ได้ดีกว่า และแพงกว่าแบบ passive matrix จอแสดงผลแบบนี้มีทรานซิสเตอร์แยกไปควบคุมจุดต่าง ๆบนจอภาพเพื่อให้มีคุณสมบัติดังนี้คือ มีสีตัดกันอย่างเด่นชัด มองภาพในมุมกว้างได้มีสีชัดเจน เป็นจอภาพที่มีอัตราการแสดงผลซ้ำได้เร็ว และไม่แสดงผลเป็นเส้น ๆหรือเงาที่มักเป็นกันในจอภาพที่ใช้เทคโนโลยี LCD ราคาถูก คำนี้มักใช้คำว่า active matrix screen
[ที่มา : www.gooab.net]