ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K |  L  | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L

L2F : Layer 2 Forwarding Protocol 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
L2TP : Layer 2 Tunneling Protocol  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Location Based Services (LBS) 18.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Logistics และ e-Logistics 03.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
LTANS 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
LTV 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)