ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

accessory

อุปกรณ์เสริม, อุปกรณ์ประกอบภายนอกหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยทำหน้าที่ต่าง ๆเช่น เม้าส์ โมเด็ม เป็นต้น
[ที่มา : www.gooab.net]