ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |  U  | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

U

Ubiquitous society 29.07.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
UMTS 24.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
UNGEGN 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
UPnP 04.04.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
UPU 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
USSD 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
UTC : Coordinated Universal Time 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
UTF-8 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
UTP : Unshielded Twisted Pair 31.07.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)