ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

antivirus

โปรแกรมป้องกันไวรัสซอฟต์แวร์เอื้อประโยชน์ที่ใช้กวาดหาและตรวจจับไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตรายซึ่งอาจแอบแฝงอยู่ภายในเครื่องของคุณ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจะยับยั้งการแพร่เชื้อลบไวรัสออกจากฮาร์ดดิสก์ และปกป้องพีซีของคุณจากการติดเชื้อต่าง ๆ  แต่เมื่อมีข้อดีก็มีข้อเสีย โดยคุณต้องเลือกระหว่างถูกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรบกวนกับการทำให้เครื่องพีซีของคุณตกอยู่ในภาวะอันตราย   โปรแกรมป้องกันไวรัสจะทำงานอยู่และบอกประเภทไวรัสด้วยการคอยดูคุณสมบัติตามรูปแบบหรือกิจกรรมในระบบที่น่าสงสัย เช่นการเข้าใช้ดิสก์ที่ผิดปกติ หรือแฟ้ม .EXE มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติโปรแกรมนี้จะรู้ว่าพบไวรัสได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลของระบบกับข้อมูลของไวรัสที่โปรแกรมรู้จักและเก็บไว้บนดิสก์วิธีการเยียวยาไวรัสที่มักจะทำกันคือ ลบแฟ้มที่ติดไวรัสทั้งไปและนำแฟ้มที่เก็บสำรองไว้ก่อนหน้านี้กลับมาใช้แทน
สิ่งที่คุณควรระวังหลายประการเพื่อให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับไวรัส มีดังต่อไปนี้
- เก็บสำรองข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์เป็นประจำ
- อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ที่คุณไม่รู้ว่าเป็นซอฟต์แวร์อะไรและมาจากไหน
- ควรโอนย้ายแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งผ่านเครือข่ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือต่อโมเด็มโดยตรงแทนการใช้ฟลอปปีดิสก์ ไวรัสที่อันตรายมักอยู่ที่บูตแซกเตอร์บนฟลอปปีดิสก์
- จัดให้มีการป้องกันการเขียนทับข้อมูลบนดิสก์ทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ
[ที่มา : www.gooab.net]