ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Address Book

ไฟล์ที่เก็บรวบรวมรายชื่ออีเมล์แอดเดรสของผู้ที่คุณติดต่ออยู่เสมอ สามารถเพิ่มรายชื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อหรืออีเมล์แอดเดรสใน Address Book ได้ปัจจุบันมีโปรแกรมอีเมล์หลายตัวที่มีคุณลักษณะนี้บางโปรแกรมเมื่อคุณพิมพ์ชื่อผู้รับลงในอีเมล์ฉบับใหม่มันสามารถที่จะปรากฏชื่อและใส่อีเมล์แอดเดรสให้คุณได้ทันที เช่น Outlook Express
[ที่มา : www.gooab.net]