ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  14.08.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Authentication

Authentication
หมายถึงการยืนยันตัวตน เป็นขั้นตอนการยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ระบุจริง ตัวอย่างเช่น 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบว่าผู้ถือบัตรประชาชนมีใบหน้าตรงกับรูปบนบัตร เรียกว่า Authentication  
2. โรงพยาบาลที่เคาท์เตอร์จ่ายยา จะเรียกชื่อจริง และให้คนไข้เอ่ยนามสกุล เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนที่เรียกจริง เป็นการทำ authentication