ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

3-Way Handshake 13.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
TCO Total cost of ownership 27.06.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Tele-Banking 21.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Telehealth 23.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
The CIA Triad 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
The Systems Security Engineering - Capability Maturity Model (SSE-CMM) 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Time Division Multiple Access (TDMA) 24.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Time-stamp Policy 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TimeStamping 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
TLD 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TMCH 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TSA (Time-stamp Authority) 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TSA Practice Statement 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TST (Time-stamp Token) 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TSU (Time-stamp Unit) 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)