ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  30.09.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

All-in-One (AIO) PC

All-in-One (AIO) PC 
 
เป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบวางตั้งโต๊ะ ซึ่งมีจอภาพแบนผนวกกับตัวเคสรวมเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน 
 
ที่มา: Gartner IT Glossary (http://www.gartner.com/it-glossary/all-in-one-aio-pcs)