ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Confidentiality

การรักษาความลับของข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันกรรักษาความลับของข้อมูลที่สำคัญมักจะใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้าช่วย เช่น การเข้ารหัสและการถอดรหัส VPN (Virtual Private Network) SSL (Secure Socket Layer) หรือ PKI (Public Key Infrastructure)