ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

3CCD

ในการถ่ายภาพ/ถ่ายวิดีโอจากกล้องดิจิตอลหรือกล้อง DV จะใช้เซนเซอร์ในการรับภาพการที่จะถ่ายภาพ/ถ่ายวิดีโอได้สีสันที่เป็นธรรมชาตินั้นจะต้องมีฟิลเตอร์ที่เป็นแม่สีของแสงได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน วางไว้ที่หน้า CCD ที่เป็นเซนเซอร์รับภาพในกล้องดิจิตอล หรือกล้อง DV ทั่วไป จะมีการวางฟิลเตอร์สลับกัน แต่สำหรับ 3CCD ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่วางฟิลเตอร์ของแม่สีทั้ง 3 ซ้อนกันเหมือนกับการเคลือบชั้นความไวแสงของระบบฟิล์มสีทำให้ในแต่ละพิกเซลของเซนเซอร์รับภาพได้รับข้อมูลของสีครบทั้ง 3 สีซึ่งจะใหความคมชัดสูง สามารถเก็บรายละเอียดได้ดี และมีสีสันอิ่มตัวมีสัญญาณรบกวนต่ำ
[ที่มา : www.gooab.net]