ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  28.02.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Codec

เป็นคำย่อของ Compressor/Decompressor วิธีการของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ของการบีบอัดและแตกไฟล์  ส่วนมากจะใช้กับวีดีโอ และเสียงบนอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะกับ streaming media ที่สามารถ เล่น เพลง วีดีโอ และ ข้อมูลแบบแอนนิเมชั่น โดยส่งผ่านอินเตอร์เน็ตในเวลาแบบ real time

 

แหล่งอ้างอิง

http://www.webopedia.com/TERM/C/codec.html

http://www.bcoms.net/dictionnary/detail.asp?id=591