ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  11.06.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

Cipher

วิธีการในการเข้ารหัสและถอดรหัสลับ ตัวอย่างของ Cipher ที่รู้จักกันดี ได้แก่ AES, 3DES และ RC4