ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Commercialware

โมเดลทางธุรกิจแบบ Commercialware เกิดจากคำว่า Commercial รวมกับคำว่า Software เป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่ง ที่ผู้ใช้ซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์ในการซื้อซอฟต์แวร์ หรือการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์ที่เป็นบริการบนเว็บไซต์ หรือ Software as a Service ก็มักมีราคาต่ำกว่าการซื้อซอฟต์แวร์มาติดตั้งที่เครื่อง เนื่องจากการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เป็น SaaS นั้นสามารถจ่ายตามที่ใช้จริงได้ และผู้พัฒนาสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าและมีต้นทุนในการเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ที่ต่ำกว่าเนื่องจากเป็นบริการบนเว็บไซต์