ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  12.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

cache memory

ชิปหน่วยความจำเฉพาะหรือส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ใช้เป็นแคชเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น มักจะเป็นแรมแบบสถิต (static RAM) ซึ่งกันไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือคำสั่งชั่วคราว ซึ่งโปรเซสเซอร์ต้องการใช้ต่อไป
[ที่มา : www.gooab.net]