ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  25.03.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

Captive portal

Captive portal

หน้าเว็บเพจที่ให้ผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนก่อน ที่จะสามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่าย โดยทั่วไปในหน้าเว็บดังกล่าวจะมีประกาศของนโยบายการใช้งาน (Acceptable Use Policy) ให้ผู้ใช้รับทราบและยอมรับที่จะทำตามข้อตกลงก่อนเข้าสู่ระบบ หน้าเว็บประเภทนี้มักพบเห็นได้บ่อยในบริการ Wi-Fi Hotspot ที่ผู้ใช้จะต้องระบุชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงต้องยอมรับที่จะทำตามข้อตกลงของผู้ให้บริการก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/captive-portal