ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  06.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Careware, charityware, helpware หรือ goodware

แคร์แวร์ ชาริตี้แวอร์ เฮลป์แวร์ หรือ กู้ดแวร์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบ Freeware และ Shareware ซึ่งส่วนมากเป็นลักษณะแบบแจกจ่ายให้ใช้งานกันได้ฟรี แต่ก็มีช่องทางให้มีการบริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อผลประโยชน์การกุศล โดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะแจ้งบอกกับผู้ใช้งานที่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินนั้นว่าเงินนั้นจะถูกนำไปให้องค์กรการกุศลใด