ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

call barring

เป็นฟังค์ชั่นที่ป้องกันการโทรออกหรือรับสายจากบุคคลอื่น ๆที่เราไม่ต้องการให้ใช้งาน โดยฟังค์ชั่นนี้มีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่นเป็นเหมือนกับเมนูมาตรฐาน วิธีการใช้งานเพียงเข้าไปที่เมนู Call barring และตั้งค่า  Code Lock ตามเงื่อนไขที่เครื่องให้เลือก เช่น ห้ามโทรออกต่างประเทศหรือห้ามโทรออกทุก ๆ กรณีและถ้ามีผู้อื่นมาใช้งานก็จะติดรหัส Lock เอาไว้ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
[ที่มา : www.gooab.net]