ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  20.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

cipher text

 

cipher text คือ ข้อมูลหรือข้อความที่ผ่านขั้นตอนการเข้ารหัสลับ ซึ่งจะไม่สามารถอ่านเข้าใจได้