ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  17.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Conficker

เป็นมัลแวร์ประเภท Worm ที่ติดในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ มีจุดประสงค์ในการก่อกวนหรือทำลายความพร้อมในการใช้งานของระบบ เช่น การทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถล๊อกอินเข้าระบบปฎิบัติการได้ การปิดฟังก์ชัน Windows update อัตโนมัติ การปิดโปรแกรม Window defender และยังทำให้การใช้งาน Network ตอบสนองช้า เป็นต้น สามารถแพร่กระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบเครือข่ายโดยผ่านระบบ Network share