ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  04.02.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

chip

เป็นการเรียกไมรโครชิป อย่างสั้นๆ โมดูลขนาดเล็กและซับซ้อนที่เก็บหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ หรือเป็นวงจรทางตรรกะของไมโครโพรเซสเซอร์ ชิปที่รู้จักกันดี คือ Pentium ไมโครโพรเซสเซอร์ของ Intel หรือ Power PC ไมโครโพรเซสเซอร์ ที่พัฒนาโดย Apple, Motorola และ IBM ที่ใช้ในเครื่อง Macintosh และเครื่องเวิร์กสเตชั่นบางรุ่น AMD และ Cyrix เป็นผู้ผลิตชิปของไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีชื่อเสียง 
 
ผู้ผลิตหน่วยความจำมีจำนวนน้อย นอกจากที่มีชิปที่ใช้วัตถุประสงค์เฉพาะมีอยู่มากมาย ที่เรียกว่า application-specific integrated circuit เช่น ใช้กับรถยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 
ชิปผลิตจากซิลิคอน โดยทำเป็นแผ่นเรียกเวเฟอร์ ซึ่งติดให้ได้ขนาด และแกะเป็นวงจรและอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ โดยอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ ใช้เทคโนโลยีแบบ complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) ในปัจจุบันของขนาดวงจร เรียกว่า Very large-scale integration (VLSI) chip บางครั้งเรียก IC หรือ integrated circuit
 
แหล่งที่มาข้อมูล http://www.lib.ru.ac.th
                           http://www.dstd.mi.th