ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

Contactless Card

 

Proximity card, Prox Card หรือ Contactless card 
 
Proximity card, Prox Card  หรือ Contactless card คือการ์ดที่สามารถ "อ่าน" ได้แม้จะไม่ได้สอดเข้าไปในเครื่องอ่านบัตรเนื่องจากใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสาร ผู้ใช้งานเพียงแตะบัตรหรือยื่นบัตรเข้าใกล้เครื่องอ่านและค้างไว้สั้นๆ เท่านั้น เครื่องอ่านจะส่งเสียง "ปี๊บ" เพื่อแสดงให้ทราบว่าได้อ่านบัตรเรียบร้อยแล้ว 
ระยะการใช้งานของบัตรมักจะอยู่ที่ 5 เซนติเมตร หรือ 2 นิ้ว ดังนั้นผู้ถือบัตรจึงสามารถเก็บบัตรไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วแตะกระเป๋ากับเครื่องอ่านได้เลยโดยไม่ต้องหยิบบัตรออกมา  
 
บัตร Contact less สามารถเก็บข้อมูลบนบัตรได้มากกว่าแถบแม่เหล็ก เช่น เก็บจำนวนเงินในบัตร เป็นต้น