ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

RSA

 

RSA เป็นอัลกอริทึมสำหรับการเข้ารหัสลับโดยใช้ Asymmetric Key โดยพื้นฐานที่ใช้การแยกตัวประกอบของเลขจำนวนเต็มขนาดใหญ่มากๆ จนไม่สามารถทำได้ถ้าหากไม่รู้จำนวนเฉพาะที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวประกอบเสียก่อน 
RSA ย่อมาจาก  Ron Rivest, Adi Shamir และ Leonard Adleman  ผู้เป็นคนนำแสนออังกอริทึมนี้ในปี ค.ศ. 1977