ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  06.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

RAID 1

คือการนำฮาร์ดไดรฟ์จำนวน 2 ตัวขึ้นไปมาทำเป็น Mirroring drive เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล แต่ขนาดจะยังคงเท่าเดิม เช่น นำฮาร์ดไดรฟ์ 40 GB 2 ตัว มารวมกันก็จะได้ 40 GB เท่าเดิม แต่ฮาร์ดไดรฟ์สามารถเสียหายได้ 1 ตัว เป็นต้น