ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  17.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Rustock

เป็นมัลแวร์ประเภท Botnet ที่ติดในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ มีความสามารถในการโจมตีในลักษณะ DDoS และเป็นมัลแวร์ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งอีเมล Spam ซึ่งจากสถิติพบว่ามัลแวร์ชนิดนี้สามารถส่งอีเมล Spam ได้มากกว่า 25,000 ฉบับต่อชั่วโมง จากข้อมูลของบริษัทไมโครซอฟท์ พบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อของมัลแวร์ Rustock ประมาณ 2.5 ล้านเครื่องทั่วโลก