ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  21.11.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

Rogue Access point

เป็นรูปแบบของการโจมตีผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เพื่อขโมยข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่านเข้าระบบธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น โดยผู้ไม่ประสงค์ดีจะติดตั้ง Wireless Access Point ในพื้นที่เป้าหมายและทำการสร้าง SSID ที่มีชื่อเหมือนกับชื่อ SSID ของผู้อื่น เช่น ตั้งชื่อ SSID ว่า ICT Free Wifi เป็นต้น โดยผลของการที่เหยื่อหลงเข้าใช้งาน จะทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีได้ข้อมูลสำหรับการล๊อกอินเข้าใช้งานไป หรือในบางกรณีอาจทำให้ถูกขโมยข้อมูลอื่นๆไปด้วย

http://www.webopedia.com/TERM/R/rogue_access_point.html