ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  06.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

RAID 5

คือการนำข้อดีของ RAID 0 และ 1 มารวมกัน โดยใช้ฮาร์ดไดรฟ์ 3 ตัวแต่ขนาดความจุจะเท่ากับนำ 2 ตัวมารวมกัน เช่น นำฮาร์ดไดรฟ์ 40 GB 3 ตัว มารวมกันก็จะได้ 80 GB แต่ข้อดีคือข้อมูลจะถูกเขียนกระจายลงไปในฮาร์ดไดรฟ์ทั้ง 3 ตัวโดย RAID 5 จะทำการสร้าง Parity Bit มาช่วยในการจัดการ เพื่อป้องกันฮาร์ดไดรฟ์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดการเสียหาย แล้วจะไม่มีการสูญเสียข้อมูลเกิดขึ้น