ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

Published On  21.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Tele-Banking

หรือ Phone Banking หรือบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เป็นบริการที่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้โทรศัพท์พื้นฐานติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แต่ละธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการกำหนดขึ้นโดยนำเสนอทั้งในรูปแบบบริการตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response – IVR) และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ