ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

TMCH

TMCH : Trademark Clearinghouse เป็นกลไกที่ ICANN สร้างไว้ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถขึ้นทะเบียนชื่อที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของตนไว้กับระบบ TMCH เมื่อมี gTLD ใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็จะแจ้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับชื่อนั้นจะมีสิทธิ์ในการซื้อชื่อนั้นก่อนที่จะเปิดขายแก่บุคคลทั่วไป