ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |  U  | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

U

Published On  04.04.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

UPnP

Universal Plug-and-Play (UPnP) เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในระบบเครือข่าย สำหรับให้อุปกรณ์ที่อยู่ในระบบสามารถเชื่อมต่อและค้นหาเครื่องอื่นๆ รวมถึงทำการตั้งค่าอุปกรณ์ ในเครือข่ายได้ โดยส่วนมาก โพรโทคอล UPnP จะถูกเปิดใช้งาน (Enable) ไว้แล้วตั้งแต่แรกในอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เราท์เตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือแม้กระทั่ง Smart TV ตัวอย่างการใช้งานโพรโทคอล UPnP เช่น การ “Add Device” ของระบบปฏิบัติการ Windows ที่จะใช้ UPnP ในการตรวจสอบหาเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย เพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่าการทำงานเป็นต้น

http://www.thaicert.or.th/alerts/admin/2013/al2013ad001.html