ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K |  L  | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L

Published On  18.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

Location Based Services (LBS)

 

Location Based Service (LBS)
หมายถึง การให้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ, PDA หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสัญญาณเครือข่ายของผู้ให้บริการนั้นๆ 
 
การให้บริการสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ Pull services และ Push services สำหรับ Pull services เป็นลักษณะบริการที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการเข้าใช้งานเว็บ โดยแบ่งย่อยได้เป็น Functional services เช่น การเรียกรถแท็กซี่, รถพยาบาล และ Information services เช่น การค้นหาธนาคารหรือร้านอาหารห้าดาว ส่วน Push services ข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งโดยมีการร้องขอ หรือไม่มีการร้องขอก็ตามจากผู้ใช้บริการ โดยปกติบริการจะเริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้เข้าสู่บริเวณที่กำหนด หรือตามเวลาที่ตั้งไว้ ตัวอย่าง คือ บริการโฆษณาสินค้าลดราคา ซึ่งนักช็อปจะสะดวกแค่ไหนถ้าเพียงแค่ผ่านไปใกล้ๆ กับห้างที่กำลังลดราคาอยู่ ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปดูป้ายโฆษณา หรือเดินหาแผ่นพับให้เมื่อยอีกต่อไป ข้อมูลทุกอย่างจะมาอยู่ในมือ โดยผู้ใช้สามารถสั่งซื้อของได้ทันทีผ่านมือถือคู่กายเครื่องเดียว อย่างไรก็ตามบริการลักษณะนี้มีผลในแง่ลบด้วย หากมีการส่งมากเกินความจำเป็น ความสำคัญของข้อมูลจะลดลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นข้อมูลที่น่ารำคาญได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://www.vcharkarnhttp://lbsthai.blogspot.com