ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G |  H  | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

H

Published On  15.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

HMAC-Based One-Time Password Algorithm (HOTP)

HMAC-Based One-Time Password Algorithm (HOTP)

เป็น algorithm ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา JAVA ซึ่งมีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จากหลายบริษัททั่วโลก และได้กลายมาเป็นมาตรฐานหลักสำหรับการยืนยันตัวตนแบบ OTP ซึ่ง HMAC มีการคำนวนโดยใช้ SHA-1 algorithm โดยผลลัพธ์จากฟังก์ชั่น HOTP จะได้ออกมาเป็นตัวเลข 6-8 หลัก