ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G |  H  | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

H

Published On  10.02.2013 (7 ปีที่ผ่านมา)

HSM - Hardware Security Module

 

HSM - Hardware Security Module เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกุญแจดิจิตัล และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารหัส  มักจะมาในรูปของการ์ดมาเสียบเพิ่ม หรือเป็นอุปกรณ์ต่างหาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการสร้างกุญแจ
2. เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการจัดเก็บกุญแจ
3. ใช้เพื่อการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง
4. เพื่อแบ่งเบาภาระในการเข้าและถอดรหัสจากเครื่องserver application