ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  W  | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W

Published On  25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

WAP: Wireless Application Protocol

 
        ความหมาย1: มาตราฐานการสื่อสารเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://blog.eduzones.com/step/1152
 
 
        ความหมาย2: เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายเป็นโปรโตคอล(Protocol) ที่พัฒนาขึ้นจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในปี ค.ศ. 1977 ได้แก่ Ericson, Nokia, Motorola เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สายสามารถติดต่อเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากทุกที โดยใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า WAP Browser และฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายจะต้องมี WAP Gateway ไว้รองรับการใช้งานหรือให้บริการ ทำไมต้องเป็น WAP (http://www.bcoms.net/tipcomputer/detail.asp?id=1783) เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของ ประสิทธิภาพของ CPU, หน่วยความจำ, การแสดงผล, และแหล่งพลังงาน ซึ่งแตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสิ้นเชิง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม จึงได้มีการพัฒนามาตรฐาน WAP ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเชื่อมโยง ห้องสมุดขนาดใหญ่ของ โลกซึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตมาสู่ระบบการสื่อสารไร้สาย ที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ในการแสดงผล WAP ไม่ใช่ Operating System (O/S) ที่เมื่อพัฒนาและนำไปใช้แล้วจะมีข้อจำกัดอยู่ติดกับเฉพาะกับ O/S นั้นๆ WAP ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลที่จำกัด โดยทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลรวมถึงการเรียกใช้ application ต่างๆ เช่น (ส่ง E-mail, ส่ง e-card, สั่งซื้อของ) ได้โดยง่าย จุดเด่นของ WAP คือ ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น จึงเปรียบได้ว่า WAP เปรียบได้กับสะพานเชื่อมโยงระหว่างเครื่องโทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มมูลค่าการให้บริการและมีอิสระในการใช้งาน ในปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถใช้ WAP ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ (http://vas.dtac.co.th/faq.htm) โทรศัพท์มือถือรุ่นที่รองรับ GPRS และมี WEB Browser เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Air Card เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือรุ่นที่รองรับ GPRS ปัจจุบันมีผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ที่มีจอภาพสีและมีความละเอียดสูง และรองรับการใช้งานระบบ WAP รวมทั้งค่าบริการมีราคาถูกลง จึงทำให้การใช้งาน WAP ได้รับความสะดวกมากขึ้น องค์ประกอบของระบบ WAP ประกอบด้วย 
        1. Client 
        2. Gateway 
        3. WTA (Wireless Telephony Application) 
 
        อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน WAP 
        - โทรศัพท์มือถือที่รองรับการทำงาน WAP 
        - วิทยุติดตามตัว (Pager) 
        - Smartphone 
        - อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.vcharkarn.com/vblog/33348