ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  W  | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W

Published On  25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

WAP Gateway

 
        ความหมาย: คือเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเป็นตัวกลางระหว่างโทรศัพท์มือถือและเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บข้อมูล WAP Site ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 
        หน้าที่หลักของ WAP Gateway 
        1. รองรับโพรโตคอล WAP และชุดโพรโตคอลในอินเตอร์เน็ต 
        2. Protocol converstion 
        3. เข้ารหัสเอกสาร WML ให้เป็นข้อมูลรูปแบบไบนารี 
        4. คอมไพล์โค้ด WML Script 
        5. เป็น Proxy Server 
        6. ดูแลจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
        7. เปลี่ยนเอกสาร HTML ที่ได้รับจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นเอกสาร WML 
 
        หลักการทำงานของ WAP และ WEB จะเหมือนกับการติดต่อเข้าสู่อินเทอร์เนตได้โดยผ่าน HTML Filter โดย HTML Filter จะแปลงข้อมูลจาก HTML เป็น WML
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.vcharkarn.com/vblog/33348