ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

SAN: Storage Area Network

 
        ความหมาย1: ระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลด้วยความเร็วสูง รองรับการบันทึกข้อมูลด้วยสื่อหลายประเภท
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://blog.eduzones.com/step/1152
 
        ความหมาย2: เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยมีการแยก Disk ออกมาจาก Server หลักเพื่อการทำงานที่เร็วขึ้น เนื่องจากสามารถใส่ Disk ได้เยอะ มีหน่วยประมวลผลในตัวเอง และลดข้อจำกัดเรื่องการขยายพื้นที่หรือการใช้ Resource (Disk) ร่วมกัน รวมถึงมีการนำ Storage เหล่านี้มาทำ emulate เป็น Virtual Tape เพื่อใช้ในการ Backup ข้อมูลที่เร็วกว่า Tape ทั่วๆ ไป
 
        ปัจจุบันการต่อเชื่อมของ SAN จะมี 2 รูปแบบ หรือ 2 Protocol คือ Fibre Channel Protocol (FC) และ iSCSI 
        - FC จะเป็นการต่อเชื่อมโดยใช้สายไฟเบอร์ในการเชื่อมต่อและจะต้องมี SAN Switch โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 4Gbps และ 8Gbps รวมถึงต้องมี Interface Card ที่เรียกว่า Host Bus Adapter (HBA)
        - iSCSI จะเชื่อมต่อโดยใช้สาย LAN (RJ45) สามารถใช้ Network Switch เดิมที่มีอยู่ได้เลย ความเร็วขึ้นอยู่กับ network ที่ใช้ว่าเป็น 1Gbps หรือ 10Gbps โดยสามารถใช้ LAN Card เดิมที่มีอยู่ก็สามารถใช้งานได้ โดยจะต้องลง Software iSCSI Initiator (จะใช้ความสามารถของ CPU และ Memory ของ Server ในการประมวลผล) หรือใช้ iSCSI Adapter ก็ได้ (ราคาพอๆ กับ HBA)
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=61d2cc4e3612b083