ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

IM: Instant Messenger

 
        ความหมาย1 : บริการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถโต้ตอบได้ทันที
        บอกเล่า : โปรแกรมที่นิยมที่สุดในปัจจุบันก็คือ ICQ (I seek you) และยังมีของค่ายอื่น ๆ อีกก็คือ MSN Messenger ของ Microsoft, AOL Messenger ของ AOL (American Online), Yahoo Messenger ของ Yahoo.com เป็นต้น
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.gotoknow.org/posts/236826
 
 
        ความหมาย2: คือระบบการส่งข้อความทันที ระหว่างสองคน หรือกลุ่มคนใน เน็ตเวิร์ก เดียวกัน เช่น การส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=30d16dfd6d467ffe